Klachten over de dienstverlening van Rap-Solutions kunt u indienen door middel van het contactformulier

Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 weken in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 5 werkdagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 5 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.